درباره کر فلوت تهران


كر فلوت تهران به سرپرستي فيروزه نوايي و رهبري سعيد تقدسي در سال 1394 به صورت رسمي ثبت شده و آغاز به فعاليت كرده است. بيشتر اعضاي اين گروه عضو «انجمن فلوت ايران» و همكار اين مجموعه هستند. در اين اركستر سهيل كوشان پور به عنوان مدير هنري و احسان تارخ مدير اجرايي فعاليت مي كنند. كر فلوت تهران شامل چهار ساز از خانواده فلوت است: پيكولو، فلوت، فلوت آلتو و فلوت باس.

كرفلوت تهران با هدف معرفي استانداردهاي بين المللي در نوازندگي فلوت و پشتيباني از علاقمندان اين ساز و ايجاد فضايي فرهنگي براي تعامل و انديشه، سعي بر پیوند زدن نوازندگان اين ساز مي كند. ايجاد محيطى دوستانه و صميمى، خالى از هر گونه رقابت ناسالم هدف اصلى آنها مي باشد.سایت

 

کر فلوت تهران

 

بزودی با طراحی جدید در دسترس خواهد بود