مهدی کیانی

مهدی کیانی در سال ۱۳۶۳ متولد شد. در ابتدا آموختن فلوت را زير نظر عسل حناچی آغاز كرد و پس از ورود به دانشگاه تهران نزد دکتر آذین موحد به فراگیری اين ساز پرداخت. وي فارغ تحصیل کارشناسی نوازندگی فلوت دانشگاه تهران و عضو گروه کر فیلارمونیک تهران و عضو هیئت موسس انجمن فلوت ایران است.


نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


سایت

 

کر فلوت تهران

 

بزودی با طراحی جدید در دسترس خواهد بود